Hovedmeny
Börja spela Backgammon och delta i en turnering
Av sbgf, 5. Augusti 2021 02:16
Senast ändrad 4. Oktober 2023 12:01
 
Backgammon har en lång historia. Det finns flera olika varianter men den med dubblingstärning, som spelas i turneringar runt om i världen, är cirka hundra år gammal. Alla internationella backgammonturneringar har liknande turneringsregler.


Backgammon är en kombination av tur och skicklighet men desto längre en match är desto mer tar skickligheten ut sin rätt. Detta gäller även för turneringar då det gäller att vinna flera matcher på rad. I en större backgammonturnering är det ovanligt att spela till mindre än 9 poäng och poängen man spelar till ökar ofta ju närmare finalen man kommer. 

Backgammon är ett brädspel för två spelare. Det finns varianter där man är fler som spelar men två spelare är vanligast. Båda har femton brickor var som flyttas i motsatt riktning mot varandra på en spelplan med 24 fält. Antal steg bestäms av att spelaren kastar två tärningar. När en spelare samlat sina brickor i sitt bo, de sex sista fälten, spelas brickorna av spelet.

Den spelare som först får av sina brickor vinner 1 poäng. Om den förlorande spelaren inte fått av någon bricka får vinnaren 2 poäng, kallas att vinna en gammon. Om den förlorande spelaren har en bricka kvar i vinnarens bo ger vinsten 3 poäng. Detta kallas att vinna en backgammon.

Grundpoängen 1,2 och 3 kan ändras om en dubblingstärning, även kallad dubbleringskub, används. När spelet börjar står den i mitten och har värdet 1. Om någon spelare tycker sig ha ett övertag kan spelaren, innan att ha kastat sina tärningar, erbjuda motståndaren att spela om dubbla insatsen dvs att poängen ökas till 2, 4, 8, 16, 32 osv .

Den som erbjuds dubblingstärningen kan acceptera att spela om dubbla poängen eller ge sig på den siffra dubblingstärningen stod på innan erbjudandet. Om motståndaren accepterar placeras kuben på dennes sida av spelet och har nu ensamrätt på att dubbla tillbaka och då spela om 4, 8 osv. Skulle motståndaren neka dubblingen förlorar denne 2 poäng eller den poäng som dubbleringstärningen står på.

Mer information om hur man spelar finns här.

Det anordnas flera turneringar i SBGF:s regi och i anslutna föreningar. På sidan Kalender finner du kommande turneringar och resultat av spelade. SBGF arrangerar en internationell turnering Swedish Open, som är en av världen äldsta återkommande backgammonturneringar. .

SBGF är ansluten till World Backgammon Federation och använder deras Turneringsregler

 


Svenska Backgammonförbundet