Facebook

Årsmöte Söndag 23 April kl 12 på Biljardpalatset.

Efter mötet spelas traditionsenligt Årsträtan. Förbundet bjuder de 30 första deltagarna på chivitos.

Dagordning

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Föredragning av årsredovisningen.

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse ledamöterna för den tid revisionen avser.

8. Val av ordförande för en tid av två år.

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år.

11. Val av orfördande och två ledamöter för en tid av ett år

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag ska biläggas kallelsen till mötet.

14. Information av styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor.

15. Övriga frågor

Åtta motioner har kommit in.

Motion 1.
Ändring till att klocka ska vara preferens även i Div 2 & 3, men med utökad tid 3 minuter.
 
Motion 2.
Ändring till att ett par tärningar ska vara preferens i alla divisioner.
Motion 3.
Ändring till att Bafflebox ska vara preferens i alla divisioner.
Motion 4.
Byte av spellokal för Stockholmsserien från Blasieholmen till Biljardpalatset. Bägge serierna kan inte spela samma dag, förslagsvis söndag, måndag.
Motion 5.
Stockholmsserien division 2, flyttar till Biljardpalatset på måndagar. För division 1 söker förbundet ut 7 lämpliga platser på stan där 2 lag spelar per plats.
Motion 6.
Division 1 stannar på Blasieholmen och Division 2 spelar på Biljardpalatset.
Motion 7.
Istället för individuell kostnad 400kr och 100kr i bordsavgift per omgång, föreslås,vart lag betalar 3500kr varav 2400kr utgör bordsavgift och 100kr i administrativ avgift och 1000kr utgår till prispengar. Skulle motion 4. gå igenom blir avgiften endast 1100kr.
Motion 8.
Att medlemsavgiften höjs till 300kr om SBGF har behov av större intäkter.

Slutspel 22/4 och Årsstämma 23/4

Lördagen 22 april spelas slutspel och kval på Restaurang Omni. Första omgången startar kl 13 och andra omgången kl 16. Finalen i slutspelet spelas kl 18:30. Pizza och Pasta buffé serveras mellan kl 14:30-16:00.

Söndag 23 april kl 12 hålls Årsmöte på Biljardpalatset. Förbundet bjuder de 25 första på Chivitos. Därefter spelas traditionsenligt Årsträtan.

Önskar någon skriva en motion ska den vara inkommen senast en månad innan Årsstämman. Maila motioner till ordf@sbgf.se

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

Information från senaste styrelsemötet.

Några veckor kvar av sommaren återstår, men snart drar en ny säsong igång!

Seriespelet startar med första omgång den 12/9. Det brukar vara flera lag som saknar spelare och spelare som saknar lag i samband med seriestarten. För att underlätta det arbetet så kör vi igång en uppstartsträff veckan innan 5/9 med lite mingel, rankingturnering samt prisutdelning från vårens slutspel. Vi kommer fortsatt vara på Blasieholmen. 

SM kommer att hållas på Restaurang Omni(där vi spelade slutspelet i våras). Datum är satt till 24-25/9. Mer info gällande startavgift, format mm kommer snart.

 Medlemsavgift. Vi inför nu till hösten ett nytt betalningssystem. Vi kommer skicka ut faktura via email. Vi har samlat in emailadresser från de allra flesta medlemmarna. Det kommer säkert bli en och annan miss i början, men på sikt kommer det underlätta mycket för kassören att använda detta betalsystemet. Vi betalar ingenting för första utskicket, därefter blir det en avgift på 9kr/faktura.

Hemsidan. Vi tror och hoppas att nya hemsidan ska vara klar till säsongen börjar. Det mesta av jobbet är gjort. Det som återstår är bland annat att lägga in databasen och få seriespel samt turneringar att fungera.

Har ni några frågor maila mig på jollybob153@msn.com

Hälsningar

Jörgen Granstedt

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte Söndag 15 Maj kl 12 på Biljardpalatset.

Efter mötet spelas traditionsenligt Årsträtan. Förbundet bjuder de 30 första deltagarna på chivitos.

Dagordning

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Föredragning av årsredovisningen.

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse ledamöterna för den tid revisionen avser.

8. Val av kassör för en tid av två år.

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år.

11. Val av orfördande och två ledamöter för en tid av ett år

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag ska biläggas kallelsen till mötet.

14. Information av styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor.

15. Övriga frågor

Två motioner har kommit in.

Motion 1 omändring av nuvarande serieregler!
1. Nuvarande skrivning!
Antal lag i divisionerna
* Vid 25 deltagande lag eller färre består division 1 av 12 lag och övriga lag spelar i division 2
* Mellan 26 och 31 lag består division 1 av 14 lag och övriga lag spelar i division 2
* Vid 32 eller fler lag spelas 3 serier, där division 3 består av de två sist placerade lagen i division 2 samt nytillkomna lag
* Vid eventuell uppflyttning av lag är det företräde för förlorande kvallag, i första hand från högre division
2. Nytt förslag
Antal lag i divisionerna
* Vid 25 deltagande lag eller färre består division 1 av 12 lag och övriga lag spelar i division 2
* Mellan 26 och 30 lag består division 1 av 14 lag och övriga lag spelar i division 2
* Vid 31 - 35 lag består division 1 av 16 lag och övriga lag spelar i division 2.
* Vid 36 deltagande lag eller fler spelas tre serier. Bestående av division 1, 16 lag och division 2 av 12 lag, det sist placerade lagen i division 2 året innan flyttas ned till division 3 så att det återstår minst 12 lag division 2 serien. Division 2 serien skall alltid bestå av fler jämt antal lag än division 3. Division 3 består av alla nytillkomna lag plus det lag som blir nedflyttade från division 2.
* Vid eventuell uppflyttning av lag är det företräde för förlorande kvallag, i första hand från högre division.
Motion 2 om Nytt förslag till kval!
(slutspelet i division 1 blir kvar, oförändrat)
Förslaget är motsvarande som i Engelska ligans Championship.
Två lag ur underliggande serie flyttas direkt upp och platserna 3-6 spelar om en ytterligare en plats i den övre serien.
(Lag 3-6 och lag 4-5 möter varandra och därefter vinnarna mot varandra. Vinnaren av sista matchen flyttas också upp till division 1 ( totalt 3 lag ).
I övre division flyttas det två sist kommande lagen direkt ned och lag tre och fyra från slutet spelar en direkt avgörande match ( svenska elitserien )
Om att behålla serieplatsen. Förlorande lag åker ned till underliggande serie.
Detta skall även användas i i division 3 vid tre serier.
Motion 3.
Schackklocka ska inte vara preferens i division 2, utan bara om båda spelarna är överens. Vi har en del nybörjare i division 2 och vi vill inte krångla till det för mycket för dem. 

 

                  

 
                            

 

Punkter från senaste styrelsemötet 11 oktober

Budget.

Vi ska sätta upp en budget till kommande år för att ha en bättre överblick för intäkter och utgifter. I dagsläget är kassan mycket god, men vi kommer troligtvis ha lite större utgifter 2022 då vi förhoppningsvis återgår till normala tider igen efter Covid.  

Avgifter för spel i turneringar och serien.

På Årsmötet fastställdes att vi behåller samma avgifter som tidigare, 200 kr för turneringslicens och 600 kr för seriespel och turneringslicens. Vi inför dock istället att man delar in avgifterna halvårsvis, 100 kr respektive 300 kr för 1:a januari till 30 juni. Tanken är att vi ska ha möjlighet att införa nytt avgiftsystem vid ordinarie årsmöte som ska ske till våren 2022. Styrelsen ämnar att kommunicera med i första hand lagkaptener men också övriga medlemmar och ta fram ett eller flera alternativ som medlemmarna får rösta om.

Förutom nuvarande avgifter behöver vi finansiera kostnaderna för att hålla seriespelet på Blasieholmen. Därför införs en bordsavgift för vårens spel på 1300 kr för div 1 lag och 1200 kr för div 2 lag (som spelar en mindre omgång). Lagkaptenen för varje lag ansvarar för att avgiften betalas innan 31 december. 

Hemsidan.

Arbetet med nya hemsidan fortsätter. Vi har fått mycket stor hjälp från Norges Backgammonförbund. Målsättningen är att vi ska bli klara till årskiftet.

Turneringar.

SM visade att det finns ett stort sug efter att spela lite större turneringar. För 2022 kommer vi förhoppningsvis kunna hålla Swedish Open igen och såklart SM. Vår ambition är att det också ska finnas flera större turneringar med startavgifter som inte nödvändigtvis beöver vara lika dyra som på SM och SO.

Vi uppmuntrar också medlemmarna att ta intiativ till att arrangera turneringar. Förbundet är behjälplig med schackklockor, scorecards mm och kan ge råd och tips hur man ska lägga upp spelschema och lottning. Sahlén Cup som spelas i november är ett kul intiativ av Lena Sahlén.

Något vi saknat länge är ett turneringsschema där man kan se när turneringar spelas. I samband med nya hemsidan ska vi lägga upp ett turneringsschema med dels rankingturneringar, men också internationella turneringar som kan vara intressanta att åka till. 

Har ni frågor och funderingar maila till ordf@sbgf.se eller hör av er till oss när vi ses vid seriespelet på måndagar.

 

 

David Bartoletti vinnare av SM 2021

DB11

Efter som det känns, ett evighetslångt uppehåll, kunde vi äntligen träffas igen och spela en ordentlig backgammonturnering. Best Western Hotell i Älvsjö erbjöd utmärkta spellokaler, fina rum till låga priser och mycket bra mat. Ett stort tack till Anette Mädjé som ordnade så vi fick hålla till där. Turneringsledare David Asplund höll i trådarna på ett proffsigt sätt assisterad av Liz Granstedt.
Tävlingen var begränsad till 64 spelare, men intresset var mycket stort och utan tak hade vi nog varit närmare 100 spelare. Större delen av spelarna härrör från Stockholmstrakten, men vi hade också besök från både Uppsala, Göteborg och Malmö.
Efter två långa dagar återstod två spelare som skulle göra upp om SM-titeln. David Bartoletti som vann en mycket tuff semifinal mot Mattias Roos från Göteborg. På andra halvan, Thomas Tenland som i sin semifinal mot Kim Westerlund var nästan helt borta i dmp. Thomas låg på vall mot stängt bo, men fick ett skott som han träffade och vände partiet.
Trots att David Bartoletti är en stark spelare som kontinuerligt har utvecklats, fick han finna sig i att vara underdog i finalen. Thomas Tenland från Malmö tillhör den absoluta världseliten och fick alldeles nyligen internationella titeln GM 1 som bara en handfull spelare lyckats uppnå.
Finalen blev en spännande historia där de turades om att leda matchen. Allt avgjordes vid ställningen 12-10 till 15 då följande ställning dök upp.

position

David redubblade till 4, Thomas tog det korrekta beslutet att ta kuben och spela för matchen. Thomas fick lite hopp då han kom in på 24pt och sedan kom ut med sitt ankare med en 44. David lyckades dock prima in blottan på 24 pt och var några slag senare vinnaren av årets SM.
Stort grattis till David Bartoletti!

 

 

Välkommen till Svenska backgammonförbundet!

Svenska Backgammonförbundet i Stockholm är en ideell förening med drygt 200 medlemmar. Att spela Backgammon är för en del är ett trevligt sällskapsspel och för andra mer eller mindre en livsstil. Självfallet behöver det ena inte utesluta det andra. Oavsett om man är proffs, medelmåtta eller nybörjare så är man alltid välkommen som medlem i Svenska Backgammonförbundet!

Vill du börja spela backgammon? Maila Jörgen Granstedt så berättar han mer!

Turneringar

Söndagar kl 13 spelar vi turnering på Biljardpalatset, St Eriksgatan 52. Ytterligare information om turneringar och turneringskalender finns på www.sbgf.se/kalender.

SM och Swedish Open arrangeras varje år. Swedish Open har arrangerats i mer än 30 år och är en av de största bland de årliga internationella live-turneringarna. Förbundet har dessutom ett nära samarbete med andra länders förbund samt olika backgammonorganisationer.

Läs mer om alla regler för backgammon och turneringar här.

Serien

Varje måndagkväll från mitten av september till mitten av april träffas ungefär 100 backgammonentusiaster! Det är seriespel och den aktivitet som engagerar i stort sett alla aktiva medlemmar. För närvarande finns 2 divisioner med upp till 14 lag i respektive division. Varje lag består av minst 5 spelare och varje måndag representerar 4 spelare sitt lag. Den femte spelaren behövs vid ett eventuellt slutspel. Mer om seriespelet finns att läsa på www.sbgf.se/serien.

Vill du spela i serien och inte har något eget lag är det inga problem. Styrelsen eller seriekommittén hjälper gärna till att finna ett lag som behöver spelare. Kanske är ni flera i samma situation och kan då med lite hjälp bilda ett nytt lag tillsammans. Ett annat alternativ är att samla ihop kompisgänget eller arbetskamraterna och anmäla er som ett nytt lag. Skicka ett brev till ordf@sbgf.se så kan processen starta!

Spelplats för seriespelet är på Blaiseholmsgatan 4c

Lokalen ligger bakom Grand Hotel (Placering: se röd flagga på kartan nedan)  

Lokalen öppnar 18.15, med spelstart som vanligt 19.00.

Parkering för de bilburna finns vid den blå pinnen på kartan. 

 

Ska Rmavbild 2020 08 18 Kl 135939

Medlemskap 

Medlem i sbgf blir man genom att betala en årsavgift för licens, antingen för enbart turneringar alternativt full licens vilket inkluderar seriespel. Tecknar man serielicens ingår även turneringslicens i årsavgiften. Årsavgiften för turneringslicens är 200 kronor per år och för serielicens 600 kronor per år. Licens tecknas genom att sätta in avgiften på plusgiro 38191-3. OBS! För 2021 så har vi bestämt att vi inte tar ut någon avgift för spel. Glöm inte att ange för- och efternamn alternativ ditt medlemmsnummer om du redan har ett. Licens blir gällande för: 1 januari - 31 december.

Styrelse och funktionärer

Ordförande
Kassör
Ledamöter

Cy Vafa

Bo Östenius

Sven-Olav Norén

Conny Eriksson

David Asplund

Suppleanter

Sara Utku

Valberedningen

Ingrid Söderstjerna

Peter Carlsson

Annelie Skoglund

Serieansvarig
Webmaster
Rankingansvarig
Annonsera hos oss
Revisor

Joel Sundberg

Svenska Backgammonförbundet
c/o David Asplund
Alströmergatan 32E
112 47 Stockholm
 
Plusgiro: 38191-3

Stadgar

 

Annonser

Casivo