Facebook

Lär dig spela Backgammon och delta i en turnering

Backgammonspel

Backgammon är ett brädspel för två spelare. Bägge spelare har femton brickor som de flyttar i motsatt riktning mot varandra på en spelplan med 24 fält. Antal steg bestäms av att spelaren kastar två tärningar. När en spelare samlat sina brickor i sitt bo(de sex sista fälten) spelas brickorna av spelet.

Den spelare som först får av sina brickor vinner 1 poäng. Om Den förlorande spelaren inte fått av någon bricka får vinnaren 2 poäng(kallas att vinna en gammon). Om den förlorande spelaren har en bricka kvar i vinnarens bo ger vinsten 3 poäng(kallas att vinna en backgammon).

Grundpoängen 1,2 och 3 kan ändras om en dubblingstärning(även kallad dubblingkub)används. När spelet börjar står den i mitten och har värdet 1. Om någon spelare tycker sig ha ett övertag kan denna innan motståndaren skall kasta tärningarna erbjuda motståndaren att spela om dubbla insatsen, 2,4 och 6 poäng.

Den som får dubblingstärningen kan acceptera att spela om dubbla poängen eller ge sig på den siffra dubblingstärningen står på. Om motståndaren accepterar kuben placeras den på dennes sida av spelet och har nu ensamrätt på att dubbla motståndaren och då spela om 4, 8 och 12 poäng. Skulle motståndaren neka dubblingen förlorar denne 2 poäng.

Utförliga spelregler finns här.

Backgammon är en kombination av tur och skicklighet men desto längre en match är desto mer tar skickligheten ut sin rätt. Detta gäller även för turneringar då det gäller att vinna flera matcher på raken. I en större backgammonturnering är det ovanligt att spela till mindre än 9 poäng och poängen man spelar till ökar ofta ju närmare finalen matchen är till exempel 15 i semin och 17 i finalen.

Backgammon har en lång historia. Det finns flera olika varianter men den med dubblingstärning som spelas i turneringar runt om i världen är cirka hundra år gammal. Alla internationella backgammonturneringar har liknande turneringsregler.

De anordnas flera turneringar i SBGF:s regi och i anslutna föreningar. På sidan Kalender finner du kommande turneringar och resultat av spelade. SBGF arrangerar en internationell turnering Swedish Open, som är en av världen äldsta återkommande backgammonturneringar. Den spelas vanligen i början på hösten.

SBGF är ansluten till European Backgammon Federation och använder deras turneringsregler.

 

Vill du börja spela backgammon? Maila Annelie Skoglund så berättar hon mer!