Facebook
 
Omgång Rad Datum Hemmalag Bortalag Resultat
1 1 2019-09-02 Alpha Johans Lakejer 4-0
1 2 2019-09-02 Aria Älta Gammon Dragons 2-2
1 3 2019-09-02 Atlantic 1 Atlantic 2 2-2
1 4 2019-09-02 URK Tre Vänner 3-1
1 5 2019-09-02 BG Ambition Tomteverkstan 2-2
1 6 2019-09-02 Elvis och Priscilla Maria Backgame 2-2
1 7 2019-09-02 Fast Fingers Ladadas Ladados 1-3
1 8 2019-09-02 Gammon 2 Kubiq 1-3
.
2 1 2019-09-09 Johans Lakejer Kubiq 1-3
2 2 2019-09-09 Ladadas Ladados Gammon 2 3-1
2 3 2019-09-09 Maria Backgame Fast Fingers 2-2
2 4 2019-09-09 Tomteverkstan Elvis och Priscilla 1-3
2 5 2019-09-09 Tre Vänner BG Ambition 1-3
2 6 2019-09-09 Atlantic 2 URK 1-3
2 7 2019-09-09 Älta Gammon Dragons Atlantic 1 1-3
2 8 2019-09-09 Alpha Aria 4-0
.
3 1 2019-09-16 Aria Johans Lakejer 4-0
3 2 2019-09-16 Atlantic 1 Alpha 1-3
3 3 2019-09-16 URK Älta Gammon Dragons 4-0
3 4 2019-09-16 BG Ambition Atlantic 2 4-0
3 5 2019-09-16 Elvis och Priscilla Tre Vänner 2-2
3 6 2019-09-16 Fast Fingers Tomteverkstan 2-2
3 7 2019-09-16 Gammon 2 Maria Backgame 2-2
3 8 2019-09-16 Kubiq Ladadas Ladados 1-3
.
4 1 2019-09-23 Johans Lakejer Ladadas Ladados 2-2
4 2 2019-09-23 Maria Backgame Kubiq 1-3
4 3 2019-09-23 Tomteverkstan Gammon 2 3-1
4 4 2019-09-23 Tre Vänner Fast Fingers 2-2
4 5 2019-09-23 Atlantic 2 Elvis och Priscilla 1-3
4 6 2019-09-23 Älta Gammon Dragons BG Ambition 0-4
4 7 2019-09-23 Alpha URK 3-1
4 8 2019-09-23 Aria Atlantic 1 2-2
.
5 1 2019-09-30 Atlantic 1 Johans Lakejer 4-0
5 2 2019-09-30 URK Aria 3-1
5 3 2019-09-30 BG Ambition Alpha 1-3
5 4 2019-09-30 Elvis och Priscilla Älta Gammon Dragons 3-1
5 5 2019-09-30 Fast Fingers Atlantic 2 2-2
5 6 2019-09-30 Gammon 2 Tre Vänner 4-0
5 7 2019-09-30 Kubiq Tomteverkstan 1-3
5 8 2019-09-30 Ladadas Ladados Maria Backgame 4-0
.
6 1 2019-10-07 Johans Lakejer Maria Backgame 1-3
6 2 2019-10-07 Tomteverkstan Ladadas Ladados 1-3
6 3 2019-10-07 Tre Vänner Kubiq 0-4
6 4 2019-10-07 Atlantic 2 Gammon 2 2-2
6 5 2019-10-07 Älta Gammon Dragons Fast Fingers 1-3
6 6 2019-10-07 Alpha Elvis och Priscilla 1-3
6 7 2019-10-07 Aria BG Ambition 3-1
6 8 2019-10-07 Atlantic 1 URK 3-1
.
7 1 2019-10-14 URK Johans Lakejer 4-0
7 2 2019-10-14 BG Ambition Atlantic 1 4-0
7 3 2019-10-14 Elvis och Priscilla Aria 4-0
7 4 2019-10-14 Fast Fingers Alpha 2-2
7 5 2019-10-14 Gammon 2 Älta Gammon Dragons 3-1
7 6 2019-10-14 Kubiq Atlantic 2 2-2
7 7 2019-10-14 Ladadas Ladados Tre Vänner 1-3
7 8 2019-10-14 Maria Backgame Tomteverkstan 0-4
.
8 1 2019-10-21 Johans Lakejer Tomteverkstan 1-3
8 2 2019-10-21 Tre Vänner Maria Backgame 0-4
8 3 2019-10-21 Atlantic 2 Ladadas Ladados 0-4
8 4 2019-10-21 Älta Gammon Dragons Kubiq 1-3
8 5 2019-10-21 Alpha Gammon 2 4-0
8 6 2019-10-21 Aria Fast Fingers 2-2
8 7 2019-10-21 Atlantic 1 Elvis och Priscilla 2-2
8 8 2019-10-21 URK BG Ambition 2-2
.
9 1 2019-10-28 BG Ambition Johans Lakejer 3-1
9 2 2019-10-28 Elvis och Priscilla URK 2-2
9 3 2019-10-28 Fast Fingers Atlantic 1 4-0
9 4 2019-10-28 Gammon 2 Aria 3-1
9 5 2019-10-28 Kubiq Alpha 0-4
9 6 2019-10-28 Ladadas Ladados Älta Gammon Dragons 3-1
9 7 2019-10-28 Maria Backgame Atlantic 2 1-3
9 8 2019-10-28 Tomteverkstan Tre Vänner 3-1
.
10 1 2019-11-11 Johans Lakejer Tre Vänner 0-4
10 2 2019-11-11 Atlantic 2 Tomteverkstan 2-2
10 3 2019-11-11 Älta Gammon Dragons Maria Backgame 2-2
10 4 2019-11-11 Alpha Ladadas Ladados 2-2
10 5 2019-11-11 Aria Kubiq 2-2
10 6 2019-11-11 Atlantic 1 Gammon 2 3-1
10 7 2019-11-11 URK Fast Fingers 2-2
10 8 2019-11-11 BG Ambition Elvis och Priscilla 4-0
.
11 1 2019-11-18 Elvis och Priscilla Johans Lakejer 4-0
11 2 2019-11-18 Fast Fingers BG Ambition 3-1
11 3 2019-11-18 Gammon 2 URK 1-3
11 4 2019-11-18 Kubiq Atlantic 1 2-2
11 5 2019-11-18 Ladadas Ladados Aria 1-3
11 6 2019-11-18 Maria Backgame Alpha 0-4
11 7 2019-11-18 Tomteverkstan Älta Gammon Dragons 3-1
11 8 2019-11-18 Tre Vänner Atlantic 2 4-0
.
12 1 2019-11-25 Johans Lakejer Atlantic 2 1-3
12 2 2019-11-25 Älta Gammon Dragons Tre Vänner 0-4
12 3 2019-11-25 Alpha Tomteverkstan 3-1
12 4 2019-11-25 Aria Maria Backgame 2-2
12 5 2019-11-25 Atlantic 1 Ladadas Ladados 3-1
12 6 2019-11-25 URK Kubiq 3-1
12 7 2019-11-25 BG Ambition Gammon 2 4-0
12 8 2019-11-25 Elvis och Priscilla Fast Fingers 2-2
.
13 1 2019-12-02 Fast Fingers Johans Lakejer 3-1
13 2 2019-12-02 Gammon 2 Elvis och Priscilla 2-2
13 3 2019-12-02 Kubiq BG Ambition 0-4
13 4 2019-12-02 Ladadas Ladados URK 0-4
13 5 2019-12-02 Maria Backgame Atlantic 1 4-0
13 6 2019-12-02 Tomteverkstan Aria 0-4
13 7 2019-12-02 Tre Vänner Alpha 1-3
13 8 2019-12-02 Atlantic 2 Älta Gammon Dragons 1-3
.
14 1 2019-12-09 Johans Lakejer Älta Gammon Dragons 2-2
14 2 2019-12-09 Alpha Atlantic 2 3-1
14 3 2019-12-09 Aria Tre Vänner 3-1
14 4 2019-12-09 Atlantic 1 Tomteverkstan 2-2
14 5 2019-12-09 URK Maria Backgame 2-2
14 6 2019-12-09 BG Ambition Ladadas Ladados 4-0
14 7 2019-12-09 Elvis och Priscilla Kubiq 2-2
14 8 2019-12-09 Fast Fingers Gammon 2 2-2
.
15 1 2019-12-16 Gammon 2 Johans Lakejer 3-1
15 2 2019-12-16 Kubiq Fast Fingers 2-2
15 3 2019-12-16 Ladadas Ladados Elvis och Priscilla 2-2
15 4 2019-12-16 Maria Backgame BG Ambition 1-3
15 5 2019-12-16 Tomteverkstan URK 2-2
15 6 2019-12-16 Tre Vänner Atlantic 1 1-3
15 7 2019-12-16 Atlantic 2 Aria 1-3
15 8 2019-12-16 Älta Gammon Dragons Alpha 1-3
.
16 1 2020-01-13 Johans Lakejer Alpha 0-4
16 2 2020-01-13 Älta Gammon Dragons Aria 2-2
16 3 2020-01-13 Atlantic 2 Atlantic 1 0-4
16 4 2020-01-13 Tre Vänner URK 2-2
16 5 2020-01-13 Tomteverkstan BG Ambition 2-2
16 6 2020-01-13 Maria Backgame Elvis och Priscilla 0-4
16 7 2020-01-13 Ladadas Ladados Fast Fingers 3-1
16 8 2020-01-13 Kubiq Gammon 2 3-1
.
17 1 2020-01-20 Kubiq Johans Lakejer 3-1
17 2 2020-01-20 Gammon 2 Ladadas Ladados 3-1
17 3 2020-01-20 Fast Fingers Maria Backgame 1-3
17 4 2020-01-20 Elvis och Priscilla Tomteverkstan 2-2
17 5 2020-01-20 BG Ambition Tre Vänner 1-3
17 6 2020-01-20 URK Atlantic 2 3-1
17 7 2020-01-20 Atlantic 1 Älta Gammon Dragons 3-1
17 8 2020-01-20 Aria Alpha 4-0
.
18 1 2020-01-27 Johans Lakejer Aria 1-3
18 2 2020-01-27 Alpha Atlantic 1 2-2
18 3 2020-01-27 Älta Gammon Dragons URK 1-3
18 4 2020-01-27 Atlantic 2 BG Ambition 2-2
18 5 2020-01-27 Tre Vänner Elvis och Priscilla 0-4
18 6 2020-01-27 Tomteverkstan Fast Fingers 3-1
18 7 2020-01-27 Maria Backgame Gammon 2 2-2
18 8 2020-01-27 Ladadas Ladados Kubiq 2-2
.
19 1 2020-02-03 Ladadas Ladados Johans Lakejer 4-0
19 2 2020-02-03 Kubiq Maria Backgame 0-4
19 3 2020-02-03 Gammon 2 Tomteverkstan 2-2
19 4 2020-02-03 Fast Fingers Tre Vänner 2-2
19 5 2020-02-03 Elvis och Priscilla Atlantic 2 2-2
19 6 2020-02-03 BG Ambition Älta Gammon Dragons 3-1
19 7 2020-02-03 URK Alpha 2-2
19 8 2020-02-03 Atlantic 1 Aria 1-3
.
20 1 2020-02-10 Johans Lakejer Atlantic 1 1-3
20 2 2020-02-10 Aria URK 3-1
20 3 2020-02-10 Alpha BG Ambition 3-1
20 4 2020-02-10 Älta Gammon Dragons Elvis och Priscilla 2-2
20 5 2020-02-10 Atlantic 2 Fast Fingers 2-2
20 6 2020-02-10 Tre Vänner Gammon 2 3-1
20 7 2020-02-10 Tomteverkstan Kubiq 2-2
20 8 2020-02-10 Maria Backgame Ladadas Ladados 1-3
.
21 1 2020-02-17 Maria Backgame Johans Lakejer 1-3
21 2 2020-02-17 Ladadas Ladados Tomteverkstan 0-4
21 3 2020-02-17 Kubiq Tre Vänner 2-2
21 4 2020-02-17 Gammon 2 Atlantic 2 3-1
21 5 2020-02-17 Fast Fingers Älta Gammon Dragons 1-3
21 6 2020-02-17 Elvis och Priscilla Alpha 0-4
21 7 2020-02-17 BG Ambition Aria 2-2
21 8 2020-02-17 URK Atlantic 1 0-4
.
22 1 2020-02-24 Johans Lakejer URK 1-3
22 2 2020-02-24 Atlantic 1 BG Ambition 0-4
22 3 2020-02-24 Aria Elvis och Priscilla 2-2
22 4 2020-02-24 Alpha Fast Fingers 1-3
22 5 2020-02-24 Älta Gammon Dragons Gammon 2 1-3
22 6 2020-02-24 Atlantic 2 Kubiq 1-3
22 7 2020-02-24 Tre Vänner Ladadas Ladados 2-2
22 8 2020-02-24 Tomteverkstan Maria Backgame 3-1
.
23 1 2020-03-02 Tomteverkstan Johans Lakejer 3-1
23 2 2020-03-02 Maria Backgame Tre Vänner 3-1
23 3 2020-03-02 Ladadas Ladados Atlantic 2 2-2
23 4 2020-03-02 Kubiq Älta Gammon Dragons 4-0
23 5 2020-03-02 Gammon 2 Alpha 0-4
23 6 2020-03-02 Fast Fingers Aria 1-3
23 7 2020-03-02 Elvis och Priscilla Atlantic 1 3-1
23 8 2020-03-02 BG Ambition URK 2-2
.
24 1 2020-03-09 Johans Lakejer BG Ambition 1-3
24 2 2020-03-09 URK Elvis och Priscilla 3-1
24 3 2020-03-09 Atlantic 1 Fast Fingers 2-2
24 4 2020-03-09 Aria Gammon 2 3-1
24 5 2020-03-09 Alpha Kubiq 4-0
24 6 2020-03-09 Älta Gammon Dragons Ladadas Ladados 2-2
24 7 2020-03-09 Atlantic 2 Maria Backgame 2-2
24 8 2020-03-09 Tre Vänner Tomteverkstan 0-4
.
25 1 2020-03-16 Tre Vänner Johans Lakejer 0-0
25 2 2020-03-16 Tomteverkstan Atlantic 2 0-0
25 3 2020-03-16 Maria Backgame Älta Gammon Dragons 0-0
25 4 2020-03-16 Ladadas Ladados Alpha 0-0
25 5 2020-03-16 Kubiq Aria 0-0
25 6 2020-03-16 Gammon 2 Atlantic 1 0-0
25 7 2020-03-16 Fast Fingers URK 0-0
25 8 2020-03-16 Elvis och Priscilla BG Ambition 0-0
.
26 1 2020-03-23 Johans Lakejer Elvis och Priscilla 0-0
26 2 2020-03-23 BG Ambition Fast Fingers 0-0
26 3 2020-03-23 URK Gammon 2 0-0
26 4 2020-03-23 Atlantic 1 Kubiq 0-0
26 5 2020-03-23 Aria Ladadas Ladados 0-0
26 6 2020-03-23 Alpha Maria Backgame 0-0
26 7 2020-03-23 Älta Gammon Dragons Tomteverkstan 0-0
26 8 2020-03-23 Atlantic 2 Tre Vänner 0-0
.
27 1 2020-03-30 Atlantic 2 Johans Lakejer 0-0
27 2 2020-03-30 Tre Vänner Älta Gammon Dragons 0-0
27 3 2020-03-30 Tomteverkstan Alpha 0-0
27 4 2020-03-30 Maria Backgame Aria 0-0
27 5 2020-03-30 Ladadas Ladados Atlantic 1 0-0
27 6 2020-03-30 Kubiq URK 0-0
27 7 2020-03-30 Gammon 2 BG Ambition 0-0
27 8 2020-03-30 Fast Fingers Elvis och Priscilla 0-0
.
28 1 2020-04-06 Johans Lakejer Fast Fingers 0-0
28 2 2020-04-06 Elvis och Priscilla Gammon 2 0-0
28 3 2020-04-06 BG Ambition Kubiq 0-0
28 4 2020-04-06 URK Ladadas Ladados 0-0
28 5 2020-04-06 Atlantic 1 Maria Backgame 0-0
28 6 2020-04-06 Aria Tomteverkstan 0-0
28 7 2020-04-06 Alpha Tre Vänner 0-0
28 8 2020-04-06 Älta Gammon Dragons Atlantic 2 0-0
.
29 1 2020-04-13 Älta Gammon Dragons Johans Lakejer 0-0
29 2 2020-04-13 Atlantic 2 Alpha 0-0
29 3 2020-04-13 Tre Vänner Aria 0-0
29 4 2020-04-13 Tomteverkstan Atlantic 1 0-0
29 5 2020-04-13 Maria Backgame URK 0-0
29 6 2020-04-13 Ladadas Ladados BG Ambition 0-0
29 7 2020-04-13 Kubiq Elvis och Priscilla 0-0
29 8 2020-04-13 Gammon 2 Fast Fingers 0-0
.
30 1 2020-04-20 Johans Lakejer Gammon 2 0-0
30 2 2020-04-20 Fast Fingers Kubiq 0-0
30 3 2020-04-20 Elvis och Priscilla Ladadas Ladados 0-0
30 4 2020-04-20 BG Ambition Maria Backgame 0-0
30 5 2020-04-20 URK Tomteverkstan 0-0
30 6 2020-04-20 Atlantic 1 Tre Vänner 0-0
30 7 2020-04-20 Aria Atlantic 2 0-0
30 8 2020-04-20 Alpha Älta Gammon Dragons 0-0
Lagsidor
   
Division 1

grå led Serieschema   grå led Topplistan

grå led Serietabell   grå led Serielagen

Division 2

grön led Serieschema   grå led Topplistan

grå led Serietabell   grå led Serielagen

Regler

grå led Serieregler   grå led Tävlingsregler

Historia

grå led Division 1  grå led Division 2