Facebook

Spelregler för Stockholmsserien i Backgammon

 

§ 1 Seriens uppbyggnad

Serien består av 2 divisioner och spelas med fyrmannalag. Division 1 består av 12 lag, övriga lag spelar i division 2. Serien spelas höst till vår med s k dubbelmöte där alla möter alla två gånger. Alla singelmatcher i grundspelet går till 13 poäng och lagen får en poäng per vunnen singelmatch. Spel i serien sker enligt European Backgammon Federation tävlingsregler.

 

§ 2 Slutspel & kval

Slutspel och kvalspel till division 1 spelas med femmanna lag. I övrigt gäller samma regler som i seriespelet med undantag av att matchlängden i slutspel och kval är till 15 samt att matcherna inte rankas.

Skulle det finnas två eller flera lag på samma poäng gäller följande för särskiljning. I första hand: Inbördes möten under hela året. I andra hand: Flest antal 4-0 vinster under hela året. I tredje hand minst antal 0-4 förluster under hela året. Skulle detta inte skilja lagen åt, sker särspel som lagen i första hand själva arrangerar och genomför. Särspel spelas med femmannalag i div 1 och 2. Seriekommittén (SK) måste däremot få vetskap om denna match i förväg.

I div 1 går de sex främst placerade lagen till slutspel. Lag ett och två är direktkvalificerade för semifinal och lag 3 - 6 gör upp om de andra semifinalplatserna. Lag 3 väljer något av lag 5 eller 6 som motståndare.

I andra omgången väljer lag ett motståndare, dock får ej lag två väljas. De högst placerade lagen från seriespelet har fördel av matchning. Detta gäller även semifinal och final.

Från div 1 flyttas lag 11 och 12 ner till div 2. I div 2 är lag 1 och lag 2 direktkvalificerade till div 1. Lag 3 och 4 spelar kvalspel till division 1. Lag 3 i div 2 möter lag 10 i div 1. Lag 4 i div 2 möter lag 9 i div 1. Vinnarna i dessa matcher är klara för div 1 nästa säsong, förlorarna får spela i division 2. Lag från högre division anses vara hemmalag vid matchning.

 

§ 3 Lagen

Lagen är uppbyggda av ett godtyckligt antal licensierade spelare. Match som spelats av olicensierad spelare räknas som WO för motståndaren oavsett utgången av matchen. I div 2 tillåts dock en s.k. provomgång vilket innebär att det är tillåtet att för en icke tidigare licensierad spelare att spela en seriematch utan att licensavgiften behöver erläggas. För vidare spel krävs dock att licensen är betald innan spelaren spelar ytterligare match.

För att en licens skall räknas som betald krävs att den finns bokförd på SBGF:s plusgirokonto senast på matchdagen. Alternativt kan betalning gjord senast matchdagen accepteras om kvitto på sådan betalning kan visas för SK i samband med matchtillfället innan matchen spelas. Kontant betalning på matchdagen kan accepteras mot en administrationsavgift om 50 kr.

Lag som inte har betalt lagavgiften så att den finns på SBGF:s konto senast angiven dag äger inte rätt att deltaga. Lagavgiften för 2018/2019 skall vara förbundet tillhanda senast den 1:a augusti.

Byte av lag är tillåtet i samband med speluppehållet i halvtid. Lagbyte under pågående säsong får endast göras av särskilda skäl och skall godkännas av Seriekommittén (SK).

Antal lag i divisionerna

  • Vid 25 deltagande lag eller färre består division 1 av 12 lag och övriga lag spelar i division 2
  • Mellan 26 och 31 lag består division 1 av 14 lag och övriga lag spelar i division 2
  • Vid 32 eller fler lag spelas 3 serier, där division 3 består av de två sist placerade lagen i division 2 samt nytillkomna lag
  • Vid eventuell uppflyttning av lag är det företräde för förlorande kvallag, i första hand från högre division

 

§ 4 Andralag

Aktiva lag i seriesystemet har möjlighet att starta upp andralag. Det skall klart och tydligt framgå vilket lag som är första-, och andralaget vid seriestart. Vid spel med farmarlag i olika divisioner är det lag som spelar i den högsta divisionen automatiskt förstalag. När spel med andralag förekommer måste alltid laguttagningen inför en serieomgång ske enligt ranking. De 4 högst rankade spelarna vid spelstart skall spela i förstalaget. Ingen spelare i andralaget får ha högre ranking än någon som spelar i förstalaget.

När första- och andralag deltar i samma division skall lottningen anpassas så de inte möts mot slutet av serien. Vid inbördes möten mellan första-, samt andralaget och ej fullständiga lag så fördelas spelarna i lagen enligt ranking, vid ojämnt antal spelare så får hemmalag flest spelare.

Om båda lagen spelar i samma division samt om det är ojämnt antal lag i den divisionen gäller följande att när förstalaget har spelledigt får de fyra högst rankade spelarna sett ur båda lagen tillsammans ej spela andralagets match.

 

§ 5 WO

Om en (eller flera) spelare saknas i lag får den eller de spelare i motståndarlaget som saknar motståndare en poäng för WO. Vinst på WO är inte rankingpåverkande. Samma spelare får ej anmälas i två singelmatcher. Om bägge lagen saknar en spelare skall en match räknas som dubbel WO med resultat 0-0.

Om hemmalaget inte är fulltaligt vid spelstart och hemmalaget avser att lämna WO (Walk over) kommer bortalaget att få välja bort vilken spelare från det egna laget som ej får spela innan matchning görs. Detta gäller såvida bortalaget är fulltaligt eller har fler spelare på plats än hemmalaget.

 

§ 6 Protokoll, rapportering och speldag

Bortalaget ska senast klockan 19.00 lämna ett korrekt ifyllt matchprotokoll till hemmalagets lagkapten eller av denne utsedd ersättare. Protokollet tillhandahålls av hemmalaget. Vid sen ankomst utdelas straffpoäng enligt SBGF:s tävlingsregler.

Matchprotokollet skall innehålla bortalagets laguppställning med för- och efternamn och licensnummer.

Efter spelad match ska hemmalagets kapten eller av denne utsedd ersättare rapportera matchen på SBGF:s hemsida, senast tisdag kl 23.59. Matchprotokollet räknas som det enda beviset av matchens utgång och sparas av lagkaptenen ifall det blir en dispyt.

Lagkaptenen för hemmalaget ansvarar för att resultatet blir korrekt ifyllt på hemsidan. Vid försening så straffas hemmalagets kapten av en avgift på 100 kronor, som betalas in till SBGF via plusgiro. Om dessa pengar inte kommit in till förbundet innan nästa omgång dras ett poäng av från det fallerande laget.

Matchen, och samtliga ingående singelmatcher, skall spelas den angivna speldagen och tiden, lag kan be om dispens hos seriekommitén om spel på annan dag eller tid men då måste ansökan vara seriekommitén tillhanda senast en vecka innan aktuell speldag. Detta under förutsättning att bägge lagen är överens om annan speldag.

 

§ 7 Spelplats, utrustning

Matcherna spelas på Hellströms. Hemmalaget skall tillhandahålla: matchprotokoll, fyra scorecards, fyra godkända BG-set (två tärningskoppar, fyra balanserade tärningar, 30 brickor och en dubblingskub). Ifall en match spelas utan balanserade tärningar, startar den från ställningen 0-1, i bortaspelarens favör.

Matcher i serien spelas med klocka som preferens. 

 

§ 8 Tvister och protester

Alla tvister och protester lämnas in till SK som fattar slutligt beslut i frågan. Protesten skall vara skriftlig och åtföljas av protestavgift (200:-) annars behandlas den inte.

Vid beslut till protesterande lags fördel återbetalas protestavgiften. Protest och protestavgift skall vara SK-representant tillhanda senast 48 timmar efter avslutad match.

 

§ 9 Uteslutning

Styrelsen kan av särskilda skäl utesluta lag eller enskilda spelare från seriespel. Styrelsens beslut i sådana frågor är slutgiltigt. Då bakgrunden och förutsättningarna för varje enskild uteslutning varierar är det upp till styrelsen att avgöra hur lagets spelade och inte spelade matcher skall räknas. Även Hellströms äger rätten att avhysa en medlem om rimliga skäl föreligger. Om matchen inte är färdigspelad vinner den avhysta spelares motståndare matchen. 

 

§ 10 Tolkning av regler

Frågor som inte kan lösas via dessa regler eller där oklarheter eller tolkningssvårigheter föreligger avgörs slutligen av Styrelsen.

 

Stockholm 2018-07-24