Facebook

Seriestart & Årsmöte

den 1 september 2021 | HA

Serien

Serien startar måndagen den 13:e september kl 19. Vi kommer liksom förra hösten, åtminstone inledningsvis, hålla till i lokalen på Blasieholmen.
Krögaren har en ny ägarkonstellation så alkoholtillståndet är under ansökan, men tror sig kunna ordna ett tillstånd som gäller 'slutet sällskap' asap. Vi hoppas på det och återkommer så snart vi vet något mer gällande dryck och mat.

Årsmöte


Mötet kommer att hållas på Blasieholmen måndagen den 20 september, innan spelet börjar, kl 17.30 - 19.00. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 23 augusti kl 17.
Mvh Styrelsen