Facebook

Beslut angående medlemsavgifter 2021

den 24 mars 2021 | Helén Andersson

Meddelande till alla medlemmar!

Styrelsen har beslutat att vi avvaktar med föreningsavgiften tills vi ser om vi kan spela i höst.

I det fall serien kommer igång så betalas en avgift om 300kr i samband med seriestart. I annat fall tas ingen avgift ut för 2021.

De få som har betalt in avgift kommer att få den återbetald. De som betalade in under förra sommaren får ha den innestående.

/Styrelsen