2022-10-23 Biljardpalatset 10 spelare

Omgång 1 till 7

Siavash  Hooshmand
Per Stenberg

Azad  Kabodi
Mohamad Badiei

GM Thomas Rönn
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Ander Kossi Larsson
Bye  

Konrad Fröschl
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Fredrik Samuelsson
Bye  

Omgång 2 till 7

Per Stenberg
Azad  Kabodi

GM Thomas Rönn
Ola Hamring

Ander Kossi Larsson
Konrad Fröschl

Sven-Olav Norén
Fredrik Samuelsson

Semifinal till 7

Azad  Kabodi
GM Thomas Rönn

Konrad Fröschl
Sven-Olav Norén

Final till 7

Azad  Kabodi
Konrad Fröschl

Segrare

Azad  Kabodi