2022-04-10 Atlantic Open Gruppen 3 4 spelare

Omgång 1 till 11

Ingrid Söderstjernav
Marvin Khattar

Stefan Hogebornv
Lena Sahlen

Ingrid Söderstjerna
Lena Sahlenv

Stefan Hogebornv
Marvin Khattar

Lena Sahlen
Marvin Khattarv

Ingrid Söderstjernav
Stefan Hogeborn