2021-11-14 Biljardpalatset 17 spelare

Omgång 1 till 7

GM Thomas Rönn
Bye  

GM Roland Sahlén
Bye  

Konrad Fröschl
Bye  

Marvin Khattar
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Saeed Tarihi
Bye  

Johan  Freund
Bye  

Peter Andersson
Bye  

Bo Adler
Bye  

Lena Sahlen
Bye  

Björnar Kristoffersen
Bye  

Peder Hammarberg
Bye  

Annelie Skoglund
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Bo Östenius
Bye  

Mohamad Badiei
Michael Löfblad

Omgång 2 till 7

GM Thomas Rönn
GM Roland Sahlén

Konrad Fröschl
Marvin Khattar

Cyrus Vafa
Saeed Tarihi

Johan  Freund
Peter Andersson

Bo Adler
Lena Sahlen

Björnar Kristoffersen
Peder Hammarberg

Annelie Skoglund
Sven-Olav Norén

Bo Östenius
Michael Löfblad

Omgång 3 till 7

GM Roland Sahlén
Marvin Khattar

Saeed Tarihi
Peter Andersson

Bo Adler
Peder Hammarberg

Annelie Skoglund
Bo Östenius

Semifinal till 7

Marvin Khattar
Saeed Tarihi

Bo Adler
Annelie Skoglund

Final till 7

Marvin Khattar
Annelie Skoglund

Segrare

Marvin Khattar