2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 10 spelare

Omgång 1 till 7

Cilla Clarkv
Bye  

Garnik Shabandariv
Bye  

Patrick Kimariv
Okänd 1500

Robert. A Karlssonv
Bye  

Johan Norbergv
Okänd 1500

Albert Baghdasarianv
Bye  

Mikael Nilssonv
Bye  

Joakim Tengstrand
Ali Marankozv

Omgång 2 till 7

Cilla Clarkv
Garnik Shabandari

Patrick Kimariv
Robert. A Karlsson

Johan Norbergv
Albert Baghdasarian

Mikael Nilssonv
Ali Marankoz

Semifinal till 7

Cilla Clark
Patrick Kimariv

Johan Norbergv
Mikael Nilsson

Final till 9

Patrick Kimari
Johan Norbergv

Segrare

Johan Norberg