2017-08-12 Malmö Q2 div 4 6 spelare

Final till 11

Anders Ramängv
Annica Nilsson

Anders Ramängv
Annica Nilsson

Anders Ramängv
Jerker  Sandberg

Anders Ramäng
Jerker  Sandbergv

Anders Ramängv
Josef  Renklint

Anders Ramäng
Josef  Renklintv

Anders Ramängv
Sanne Plenk

Anders Ramängv
Sanne Plenk

Anders Ramäng
Daniel Svartekv

Anders Ramängv
Daniel Svartek

Annica Nilssonv
Daniel Svartek

Annica Nilsson
Daniel Svartekv

Annica Nilsson
Jerker  Sandbergv

Annica Nilsson
Jerker  Sandbergv

Annica Nilssonv
Josef  Renklint

Annica Nilsson
Josef  Renklintv

Annica Nilssonv
Sanne Plenk

Annica Nilssonv
Sanne Plenk

Daniel Svartek
Sanne Plenkv

Jerker  Sandbergv
Sanne Plenk

Jerker  Sandbergv
Sanne Plenk

Josef  Renklintv
Sanne Plenk

Josef  Renklint
Sanne Plenkv

Josef  Renklint
Jerker  Sandbergv

Josef  Renklintv
Jerker  Sandberg

Segrare

Josef  Renklint