Facebook

Årsmöte

20 april 2017 | Jennie von Bargen

Påminner om årsmötet som hålls nu på söndag med en avslutande sista turnering i Grottan!

_______________________________________________________________________

SBGFs medlemmar hälsas härmed välkomna till Årsmöte söndag den 23 april, klockan 12.00 i Grottan.

Efter mötet, kl 13.00, kommer en avskedsturnering hållas i Grottan då detta är sista chansen och tillfälle att få vara i denna lokal.

Det kommer även serveras en tacobuffe som förbundet bjuder på till alla som närvarar vid årsmötet. Matkupong delas ut i samband med årsmötets start. Så kom till ett intressant möte och ät en lättare lunch därefter spelas en sista turnering i Grottan.

Föredragningslistan 

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

5. Föredragning av årsredovisningen 

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser. 

8. Val av ordförande, och kassör för en tid av två år. 

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år. 

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. 

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet. 

14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor. 

15. Övriga frågor. 

 

Kommentar till några punkter på dagordningen: 

12.   Styrelsen föreslår ingen förändring av årsavgiften (f.n. 400 kr per år för seriespel, 100 kr per år för enbart turneringsspel) Nya medlemmar erbjuds fortfarande fritt medlemskap första terminen ut. Vi hälsar även spelare varmt välkomna åter som inte spelat på minst 5 år genom att erbjuda gratis medlemskap till dem för den första terminen.   

13.  1 motioner har inkommit:

Jag funderar på om det går att integrera ytterligare en ranking som innebär att den enbart utgår från en årsbedömning, dvs man rankar matcherna för 2018 som sedan nollställs 2018-12-31, samtidigt behåller man den totala rankingen som fylls på kontinuerligt. Tror det kan skapa inspiration och ytterligare tävlingsinstinkt och ge personer möjlighet att ligga topp10 som kanske aldrig har möjlighet till det annars. I London har jag för mig att man använder enbart årsranking. 

Inkommen från: Tobias Schön

_____________________________________

Välkomna! 

Annonser

Gammon Banner

www.svenskaonlinecasino.info

Svea Casino

Är du ute efter casinorecensioner för svenska casinon ska du kolla in Allascasino.se. Där hittar du över trettio svenska casinon som alla betalar ut skattefria vinster. Du kan även ta dig en titt på casino online för dagliga erbjudanden med free spins och bonusar.

Nyacasino Ltd Logo

Hos casino bonus listan hittar du det allra bästa bland svenska casinobonusar på nätet